Testen, testen, testen
met Corendon en ViaMedica

Disclaimer

Informatie op onze website en overige aan u verstrekte informatie

De informatie op deze website en overige aan u verstrekte informatie (‘de informatie’) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij streven ernaar dat de informatie zo volledig en actueel mogelijk is. Aan onvolledige of onjuiste informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Corendon behoudt zich het recht voor de informatie op de website op elk moment te wijzigen. De informatie is bedoeld ter indicatie en uitsluitend samengesteld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie is niet bedoeld ter vervanging van een medische diagnose en/of behandeling of andere medische hulpverlening verleend door een professionele zorgverlenende instantie. De informatie berust op medische inzichten die op het moment van informeren algemenen bekend en gepubliceerd zijn. Corendon en andere dienstverleners betrokken bij het samenstellen van de informatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie.

 

De antistoffentest

De uitslag van uw antistoffentest (‘testresultaat’) is niet bedoeld ter vervanging van een medische diagnose, behandeladvies en/of behandeling of andere medische hulpverlening verleend door een professionele zorgverlenende instantie. Aan het testresultaat kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen over individuele medische omstandigheden zoals bestaande klachten, ziekten, het stellen van een diagnose en/of een medische behandeling verwijzen wij u altijd naar uw eigen (huis)arts. Wanneer acute medische zorg is vereist adviseren wij u direct contact op te nemen met uw (huis)arts. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de dienst en beoordeling van uw testresultaat door een BIG-geregistreerde arts kunnen Corendon en de dienstverleners betrokken bij het afnemen van de antistoffentest en het beoordelen van het testresultaat niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of gerelateerd is aan de aankoop van de dienst, het gebruik van de test en het testresultaat. In het bijzonder kunnen Corendon en de dienstverleners betrokken bij het afnemen van de antistoffentest en het beoordelen van het testresultaat niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief testresultaat.